LIONS CLUB GRYFINO WODNIK
powstał 3 maja 2004 r. (wpis do KRS w dn. 30.05.2005 r.)
Przez cały czas istnienia klub organizuje coroczne bale charytatywne (ostatkowe, andrzejkowe) na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie. Jest to główny beneficjent Klubu. Oprócz w/w stowarzyszenia beneficjentami indywidualnymi są uzdolnieni uczniowie i osoby niepełnosprawne. Jest im świadczona pomoc w zakresie finansowania rehabilitacji....
AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIA

 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Rafał Ciszkiewicz